Jul 05 ons 2017

När regnbågen står i all sin prakt

Redan som barn var jag fascinerad av regnbågens uppkomst. Allra häftigaste var när det blev två regnbågar. Vissa ränder går aldrig ur och än idag är jag som uppslukad av regnbågen när den beträder himmelska valvet för att visa sin mångfald och skönhet.

Så hände också ikväll – jag fick se två vackra bågar från mitt soffhörn.

Vad är det som gör att regnbågen skapar en sådan fascination inom mig? Än har jag inte klurat ut vad regnbågen står för, för mig, men den väcker något stort, som om hjärtat öppnar sig för att ta in all världens skönhet och jag känner mig både varm och lycklig, fylld av kärlek och tillit på ett sätt jag aldrig upplever i övrigt.

Vad är det som skapar denna skönhet? Solljuset bryts och reflekteras i vattendroppar och bildar den vackra bågen. På SMHIs sida står det att läsa: ”När solljuset passerar in i en vattendroppe bryts det och delas samtidigt upp i regnbågens färger. En del av det ljus som kommit i droppen reflekteras, det vill säga speglas, i droppens bortre yta, och lämnar sedan droppen samtidigt som ljusstrålen bryts ytterligare en gång. Detta är den primära regnbågen.

Strålarna träffar droppens klotformiga yta olika snett, och det kan kanske tyckas att det borde betyda att det också skulle lämna droppen åt olika håll. Emellertid sker en ansamling av ljus i en riktning. Därför har ljuset som kommer ut ur droppen större intensitet i en bestämd riktning och samtidigt är det svagare i andra riktningar. Det är därför det bildas en regnbåge.

Ljusstrålen kan även speglas två gånger inuti droppen och då uppstår ytterligare en regnbåge, som dock är svagare utanför den första. Den kallas för den sekundära regnbågen.

Mellan den primära och sekundära regnbågen är himlen mörkare än övrigt. Detta kallas Alexanders band eller Alexanders mörka band.”

Angående regnbågens färger, står det att läsa: ”Att färgerna hamnar bredvid varandra beror på att vitt solljus är en blandning av regnbågens alla färger och att de olika färgerna bryts olika mycket när ljuset passerar gränsytan mellan luft och vatten.

Ordningen mellan färgerna är alltid den samma i regnbågen. Utifrån räknat i den primära regnbågen är färgerna röd, orange, gul, grön, blå, indigo och violett. I den svagare sekundära bågen, som ligger utanför huvudbågen är ordningen den omvända.”

Titta noga på bågarna på bilden jag tagit ikväll och lagt in här – det stämmer att färgerna är omvända på den sekundära bågen.

Visst är det något ovanligt vackert med en regnbåge eller två? Jag kommer alltid att behålla min fascination av dess skapelse och varje gång regnbågen står på himlavalvet i all sin prakt, skall jag tillåta mig att stanna upp en stund, stå och betrakta den med nyfiken blick och ett barnsligt lyckligt sinne och bara finnas där och då.

En dag har jag klurat ut vad regnbågen symboliserar för just mig.

Comments RSS

Kommentera gärna

Snabbknappar:

Kommenterar du för första gången här så måste kommentaren godkännas innan den visas på sidan.

css.php