Apr 12 ons 2017

Arbetsvägran skall inte löna sig

Det finns en barnmorska som driver ett ärende ganska hårt just nu. Hon ”vägrar utföra abort” står det i media. Först vill jag klargöra en sak: Barnmorskor genomför aldrig en abort. En kvinna/ett par som är gravida, som av olika anledningar inte kan genomföra graviditeten, bokar tid på gynmottagningen på orten. De får träffa en läkare som gör gynekologisk undersökning samt ultraljud för att fastställa graviditetens längd, kanske man talar lite om orsaken till beslutet, vilket inte behövs. Kvinnan/paret erbjuds att tala med en kurator innan aborten sätts igång eller träffa kuratorn efter. Läkaren ordinerar barnmorskan att ge den medicin som kvinnan skall ta för att driva ut fostret. Kvinnan/paret får träffa barnmorskan, de talar om vad som kommer att ske och man kan välja att ta medicinen hemma eller på sjukhuset. Om det skall göras i hemmet, måste det finnas någon hemma som kan stötta kvinnan.

Kvinnan som söker abort, tar medicinen själv och därmed har barnmorskan inte utfört någon abort. Så enkelt är det!

När man börjar läsa till barnmorska efter att ha läst till sjuksköterska i 3 år, får man veta vilka arbetsuppgifter som ingår i arbetet som barnmorska. I det ingår det att följa läkarens ordination och överlämnat den medicin som används vid abort till den kvinna som önskar den behandlingen.

Den aktuella barnmorskan som drivit sin fråga att få slippa följa läkarens ordination gällande abortmedicin, har idag förlorat i arbetsdomstolen. Kvinnan har hävdat att hon inte fått anställning pga sin religiösa övertygelse och det kan vi ju förstå, inte är helt sant. Det har handlat om att hon inte vill utföra sina arbetsuppgifter som barnmorska. Det är aldrig okej att låta sina personliga och religiösa övertygelser styra vilka arbetsuppgifter man utför. Om det finns något i sitt arbete som påverkar det personliga samvetet, då får man söka annat arbete. Jag har funderat på hur hon skulle bemöta ogifta kvinnor som skall förlösas. Skulle hon neka också dem hjälp under förlossningsarbetet?

Jag förstår inte vad den aktuella barnmorskan bråkar om. Hon utför aldrig aborter/något ingrepp som förorsakar en abort. Hon har en religiös övertygelse som hon på något sätt tycks vilja pådyvla andra. Skulle hon på något vis känna dåligt samvete för att hon följer en läkares ordination, då bör hon helt klart söka annat arbete. Om hon nu anser att abort är helt förkastligt, hur skulle hon tänka om hennes dotter (om hon har någon) blir våldtagen i tidig tonår och blir gravid? Skall hon då tvinga sin dotter att föda barnet?

Som vårdpersonal måste vi möta våra patienter med vänlighet, respekt och omtanke oavsett varför de söker till vården, oavsett våra personliga åsikter och övertygelser. Oavsett vad jag anser om aborter, så är jag tacksam över att arbetsdomstolen inte gav den aktuella barnmorskan rätt. Att låta religiösa fanatiker få rätt, vore att krossa hela det demokratiska fundament som detta land står på. Var och en får tycka och tro som den vill men man får aldrig blanda in det i sitt yrkesutövande. Varje enskild individ har rätt att söka vård vilket det handlar om abort, IVF, hjärtsjukdomar, ont i knäna, huvudvärk, psykiatrisk hjälp eller vad det vara må, utan att mötas av fanatiker av olika slag.

Det skall aldrig löna sig att arbetsvägra!

Comments RSS

Kommentera gärna

Snabbknappar:

Kommenterar du för första gången här så måste kommentaren godkännas innan den visas på sidan.

css.php