Sep 17 lör 2016

Cyklister har en egen agenda på vägarna

Under de senaste 20 åren har jag märkt en förändring i cyklisters beteende på vägarna. Dels kräver de säkrare cykelvägar utan att själva hjälpa till för att cykel- och gångvägar skall vara säkra, dels skriker de högt om jag som fotgängare råkar gå några steg på ”deras” del av gångvägen medan de själva plingar i cykelklockan om jag går i vägen för dem när de cyklar på fotgängarnas del av vägen!

Detta gäller självklart inte alla cyklister! Men det stora flertalet cykelburna samhällsmedborgare. De ger sken av att de verkligen äger vägarna på alla sätt och vis. De cyklar på övergångsställen, de cyklar på trottoarer, de cyklar överallt där det finns plats, vilket det är avsett för dem eller inte.

När en cyklist skall över ett övergångsställe, tror de att de har samma ”rättighet” som fotgängare till företräde att komma över. Cyklister cyklar rakt ut framför bilar utan att väja, de cyklar på övergångsstället i stället för den del av övergången som är avsedd för dem och de har sällan ögonkontakt med bilisterna – jag är förutom fotgängare, också bilist.

När jag var på väg hem från jobbet under veckan som just passerat, hörde jag en duns bakom ryggen. Jag hade just gått över ett övergångsställe. Jag vände mig om och där befann sig en cyklist på backen – utan cykelhjälm så klart- cykeln stod fast i bilens front. Jag vände genast om för att bistå med hjälp. En person ringde ambulans, bilisten kom ut och var chockad, flyttade på cykeln och vi var två sjukvårdskunniga som gjorde vad vi kunde.

Cyklisten var lätt skadad med endast ett skrapsår på ena underbenet och personen kunde själv ringa sin äktenskapspartner. Inom loppet av 4 minuter kom i ordningen: Befälsbilen från brandstationen, ambulans, brandbil och polis. Brandbilen spärrade infarten från rondellen så att inga bilar kunde passera. Det jag reagerade på var att, trots att det befann sig en person på backen och det inte gick att missförstå situationen, så var det inte en enda cyklist som klev av sina cyklar och ledde sina fordon över vägen! Nej, de cyklade på som om inget hade hänt och de ägde vägen!

Vad som förorsakat olyckan är helt och hållet cyklistens skuld. Cyklisten förklarade att denne hade tittat på cyklisterna på andra sidan vägen och trodde det var fritt fram. Bilisten hade solen i ögonen och var bländad. Det var otroligt mycket trafik just då och bilisterna i omlopp hade knappt styrfart.

Hade cyklisten gjort det som sunt förnuft uppger: att vara uppmärksam, så som att se till vänster för att se om det kom bilar – vilket cyklisten borde uppfattat då hela vägen och rondellen var full av bilister på väg hem, så hade olyckan aldrig inträffat. Men cyklisten valde att ha sitt riktmärke på andra cyklister och ”tro det var fritt fram”.

Cyklistens äktenskapspartner kom och vi talades vid helt kort och denne talade sedan vidare med polis, vars kollega tog uppgifter från bilisten som rullade på cyklisten.

Men hur är det egentligen? Har cyklister ingen som helst skyldighet i trafiken? Har de också ”rätten till företräde” vid övergångsställen? Behöver varken cyklister, bilister och fotgängare samarbeta i trafiken? För egen del som fotgängare vid övergångsställe, saktar jag alltid in när jag närmar mig vägövergången för att ha ögonkontakt med bilister så vi är överens om hur vi gör. Det är faktiskt inte bara att kliva rakt ut i vägbanan, även om vi har företräde. Som bilist vid övergångsställen, saktar jag alltid in för att se så att fotgängarna och jag är överens – men framför allt för att vara redo att stoppa när det finns cyklister eftersom cyklister sällan har trafikvett! Glöm nu inte att jag generaliserar cyklisterna i detta inlägg. Självklart FINNS det cyklister som kan sina skyldigheter i trafiken, som vet att trafikregler gäller också dem – men dessvärre långt ifrån merparten.

Den av landets alla cyklister som vågar gå in på transportstyrelsens hemsida och läsa på trafikreglerna för cyklister, skall ha en eloge. De av landets cyklister som vågar erkänna att de har agerat fel och för både sin egen och andras skull, härmed skall börja uppvisa lite trafikvett – de skall verkligen hyllas. I övrigt har jag inte mycket till övers för cyklister som inte tar ansvar i trafiken. Skrolla gärna ner till inslaget gällande ”Övergångsställe”. Där finns en mycket intressant läsning!

Min åsikt i fallet under veckan, är att cyklisten borde betala utryckningen samt skadestånd för chock till bilisten. Det var enbart cyklistens fel!

Det är dags att cyklister lär sig lite trafikvett och inser att de inte kan ha en egen agenda i trafiken!

Comments RSS

Kommentera gärna

Snabbknappar:

Kommenterar du för första gången här så måste kommentaren godkännas innan den visas på sidan.

css.php