Jun 19 sön 2016

En dag på solens och vindarnas ö

18:44 i kategorin Allmänt

Solen och vindarnas ö – Öland! Det finns säkert många andra vackra platser på vår jord – men inget annan Öland än vårt eget Öland. Ön har ett invånarantal om ca 25 000, det är 2 kommuner: Borgholm och Mörbylånga. Öland är Sveriges näst största ö och minsta landskap. Ölands största sjö heter Hornsjön och ligger i Högby socken och öns högsta punkt är Rösslösa i Kastlösa socken och är 58 möh.

Idag har en väninna och jag gjort Ölands södra udde, som är det rätta namnet för fyren som idag kallas Långe Jan. Smeknamnet Långe Jan kan härledas från det medeltida kapellet Capella Beati Johannis eller S:t Johannes (Jan), kapellet låg vid det gamla fiskeläget Kyrkhamn vid Ölands södra udde. Resterna av det kapellet har vi också besökt (se bilder nedan)

Långe Jan är en s.k angöringsfyr och från början var fyren 60 alnar hög (36 m) med en diameter av cirka 12 meter och 197 trappsteg upp till toppen. Fyren är i dag 41,6 meter och därmed Sveriges högsta fyr. (klicka upp bilderna för större format)

När vi varit på Södra udden och tittat lite, påbörjade vi körningen tillbaka och strax var vi vid St Johannes kapell i Kyrkhamn. Kapellet anlades av handelsmän intill fiskeläget under 1200-talets andra hälft och det kom människor ifrån när och fjärran till denna då mycket viktiga marknadsplats. Idag finns det inte mycket kvar av denna plats. Under reformationen övergavs kapellet och platsen markeras idag med en kulle och ett stenkors

Vidare tog vi oss till Karlevistenen, en av Sveriges märkligaste runstenar. Den är troligtvis rest i slutet av 900-talet efter en dansk hövding, Sibbe den gode, Foldars son. Stenen står på sin ursprungliga plats och enligt teckningar från 1600-talet, stod den då mellan två gravhögar, nu bortodlade och enligt inskriften har den döde blivit gravsatt i den ena av dem. Inskriften består av en del prosa som namnger hövdningen: ”Denna sten blev satt efter Sibbe [den] gode, Foldars son, men hans följe satte på ön [detta minnesmärke]” men så finns också en fin skaldestrof, konstfullt skrivet:

Fulkin likr hins fulkþu
flaistr uisi þat maistar
taiþir tulka þruþar
traukr i þaimsi huki
munat raiþ uiþur raþa
ruk starkr i tanmarku
aintils iarmun kruntar
urkrantari lanti

”Dold ligger den som de största dåd följde, det visste de flesta, ‘stridernas Truds arbetare’ i denna hög. Ej skall en rättrådigare, kampstark ‘Vagn-Vidur’ på sjökonungens väldiga mark råda över land i Danmark.”
Skaldedikten är skriven på versmåttet dróttkvætt och dikten på Karlevistenen är den enda skaldestrof på detta versmått som har bevarats i original.

Vi avslutade vår dagstur med ett besök på Eketops borg, en fornborg från järnåldern. Borgen byggdes ut avsevärt under medeltiden och har genom tiderna haft växlande funktioner; från tidigare defensiv ringborg till medeltida fristad, och senare förläggning för en kavallerigarnison. Man har rekonstruerat borgen under 1900-talet. Eketorp är det enda av 19 kända förhistoriska försvarsverk på Öland som har blivit fullständigt utgrävt. Bara vid Eketorp hittades 24 000 olika föremål. Man anordnar bl.a järnåldersdagar och stridsdagar på Eketorps borg och om det kan Du läsa mer om på deras hemsida.

 

Trots att vi flyttade till Kalmar 1999, så har jag aldrig besökt södra Öland förut. Som längst söderut har jag varit till Vickleby och Capellagården under de åren jag jobbade där med konsteleverna. Så det var verkligen på tiden att det blev en tur söderut. Södra Öland är underskattat. Många förknippar Södra Ölands udde med fågelskåderi men det finns så mycket mer än fåglar där. Så nästa gång Du skall till Öland, var inte rädd för att svänga höger efter bron och ta Dig söderut. Du lär inte bli besviken!

2 kommentarer till “En dag på solens och vindarnas ö”

  1. Anne Windows 7 Google Chrome 51.0.2704.103 skrev den 19 Jun 2016 @ 19:27

    Och trots att jag är född och uppvuxen i Kalmar så har jag inte varit på södra Öland mycket. Man åker till Borgholm, Löttorp, Böda sand, allt norröver. Det är dit alla turister åker också. Men södra är verkligen vackert och har ett lugn som smittar av sig. En härlig dag! Nästa gång tar vi östra sidan lite mer, fint där också!

  2. Micke Windows NT Mozilla Firefox 47.0 skrev den 19 Jun 2016 @ 20:42

    När kan jag komma för upptäcksfärd? ;)

Comments RSS

Kommentera gärna

Snabbknappar:

Kommenterar du för första gången här så måste kommentaren godkännas innan den visas på sidan.

css.php