Mar 18 fre 2016

Sextimmars arbetsdag eller inte

Det är klart bevisat att 6-timmars arbetsdag är att föredra än 8 när det kommer till den anställdes hälsa och därmed också för hela arbetsplatsens förtjänst och välbefinnande.

Att arbeta 8 timmar och vara helt urlakad efter sin arbetsdag, det vet de flesta av oss hur det är. Som samhället har sin uppbyggnad idag, så måste båda vuxna i ett hushåll ut och arbeta.

Inom vårdsektorn har vi fått väl på fötterna att personal blir allt oftare sjukskrivna för att man inte orkar med alla nedskärningar, överbeläggningar, brist på vikarier och att ständigt veta att man måste spara ännu mer än man redan gjort. Stress och utmattning leder till fysisk och psykisk ohälsa och genererar enorma kostnader, om vi nu tittar på den delen, för samhället i sjukersättning samt anställning av vikarier för de som är sjuka, även om man inte ersätter alla sjuka.

Svartedalens äldreboende i Göteborg har man en tid provat med 6-timmars arbetsdag med fortsatt full lön. Det samma gör Mölndals sjukhus, operation. Resultat? Gladare och friskare personal!

Nu har vi politiska partier i detta landet som inte alls tycker att det är okej att personal är friska och glada, som tycker det är roligt att gå till jobbet och som faktiskt kan korta operationsköerna genom att korta arbetsdagen men fullt bibehållen lön.

Nu vill (m) slopa 6-timmars arbetsdag! Deras motivation? ”– Efter årsskiftet finns det ingen finansiering till det här projektet. Det finns inte ekonomi till att implementera sex timmars arbetsdag på våra äldreboenden, säger Maria Rydén (M), kommunalråd inom äldrefrågor.”

Då ställer jag ett par motfrågor: Finns det överhuvudtaget, före eller efter årsskiftet, ekonomi att implementera fler sjukskrivningar där väldigt många kommer att bli långtidssjukskrivna, samt ersättning av vikarier för de som är sjukskrivna? Finns det överhuvudtaget en tanke på att börja värdera MÄNNISKAN i stället för att räkna kronor och ören kortsiktigt?

Är det inte dags att de som sitter på styrande stolar, tar fram en spegel… samlar sin familj, äldre och yngre, och börjar se vad de vill betala för var och en av sina egna, när de kan behöva vård och omsorg? Eller kan de med glatt humör tala om för sina familjemedlemmar att de gärna ser att, när den dagen kommer att vårdpersonal behövs, familjen får mötas av helt utbrända människor som p.g.a bristen på ork inte längre kan ge en patientsäker vård och omsorg, att de faktiskt skiter i om deras mor- och farföräldrar hamnar på ett boende där det byts personal oftare än det byts trosor på en dag?

Vad är det som gör att människor inte har ett värde? De som sitter på styrande stolar, kan uppenbarligen inte vara av mänsklig substans. De värdesätter bara sig själva och pengarna de ser på diverse konton. De kan inte vara av mänsklig art, eftersom människor blir både sjuka och äldre och ibland i en kombination av dessa.. och eftersom politiker inte anser sig tillhöra eliten av de som verkligen lever och skapar detta land, jobbar och sliter, blir äldre och sjuka och ofta sjuka långt innan de blir äldre… så lär de aldrig behöva bli gamla och sjuka… och om de mot all förmodan skulle bli det, då hoppas jag av hela mitt hjärta att de visas den respekt de inte visar sina undersåtar: samhällsbefolkningen. Att ge sitt bästa även till de som minst förtjänar det, kan vara av godo för den som ger sitt bästa. Det visar bara på att vi undersåtar är av bättre kvalité än våra beslutsfattare. I alla fall vill inte jag gå ner på samma låga nivå som de.

Men att slopa 6-timamrsdag, som är så väl fungerande med bara positiva ringar på vattnet… det är rätt korkat!

Comments RSS

Kommentera gärna

Snabbknappar:

Kommenterar du för första gången här så måste kommentaren godkännas innan den visas på sidan.

css.php