Jan 15 fre 2016

Färre kvinnor får sin cancerkontroll

Trycket på kvinnokliniken i Kalmar är tydligen tuff. Man skall ställa in föräldragrupper (jag vet inte vad de innebär, då jag inte var involverad i dessa när jag själv fick barn – om de alls fanns då) och nu skall färre kvinnor kallas till cancerscreening av livmoderhalsen. Detta enligt Barometern.

Att dra ner på dessa kontroller som kan påvisa om vi har livmoderhalscancer eller inte, är förödande. Som tidigare cancerdrabbad, vet jag hur viktigt det är att hitta sin cancer tidigt och min cancer hittades genom att jag gick till mammografin när jag blev kallad. Oavsett cancerform, så borde screeningprogrammen fungera.

Det märkliga i detta är att de som fattar beslut om nedskärningar har också fattat beslut om att vi inte får vara sjukskrivna mer än ett visst antal dagar, som om sjukdom kan ges order om att upphöra. Försäkringskassan kan fatta beslut om att Du, trots att Du är svårt sjuk i t.ex cancer, inte är sjuk nog för att få sjukersättning och skall ut i arbete medan Din kropp håller på att ramla isär av sjukdom och behandling. Vägrar Du gå tillbaka till arbete för att Du trots allt är sjuk, då hamnar Du hos arbetsförmedlingen och någon annan får Ditt jobb.. men Du kan inte stå till arbetsmarknadens förfogande och får inga pengar därifrån heller. Då hamnar Du på socialtjänstens bord men där får Du heller ingen ersättning för att Du inte står till arbetsmarknadens förfogande, vilket innebär att Du helt enkelt måste gå till jobbet, trots att Du inte kan, för att Du är sjuk.

Drar de in antalet av dessa screeningprogram för att kunna upptäcka livmoderhalscancer i tid, då innebär det att allt fler kvinnor kommer att gå med sin cancer för länge innan den upptäcks, kostnaderna (om vi nu tittar på det samhällsekonomiska perspektivet) för sjukskrivning och behandling blir betydligt dyrare än om screeningen får fortgå i den takt den nu finns: att alla kvinnor över en viss ålder blir kallade regelbundet (även om jag nu anser att man kan sänka åldern för både mammografi och livmoderhalsscreening) Hur tänker politikerna egentligen? Kan de ingenting om ekonomi? Vanlig hushållsekonomi kräver sin planering och det är planering på sikt, för att få det att få det att gå runt. Det kan väl inte vara så mycket svårare – bara större summor – att räkna på den samhällsekonomiska vinningen?

Eller tänker politikerna som så att det är bättre att kvinnorna inte får screeningen, drabbas av cancer, den upptäcks för sent… och kvinnorna dör i stället? Är det det billigaste alternativet? Har de då glömt att de själva uppenbarligen har kvinnor i sin egen familj? Mödrar, mor-farmödrar, hustrur, döttrar, svärdöttrar, mostrar, fastrar som drabbas av att screeningprogrammen skall minskas? Vill de se dessa kvinnor drabbas och plågas av den smärta det kan bli att få uppleva cancer i livmoderhalsen.. kanske i fertil ålder och förlora möjligheten att bli förälder?

Jag är övertygad om att pengar finns inom landstinget men det handlar om att prioritera rätt.. och att dra ner på screeningprogrammen för livmoderhalscancer, är inte rätt. Nästa de tar och minskar på, är kanske mammografin… och sedan minskar de pengar till cancerbehandling oavsett cancerform… och snart stänger de väl akuten och därpå alla vårdavdelningar… och sedan får de väl stänga sjukhusen för att alla som skulle fått upptäcka sina sjukdomar i tid, dör eftersom alla kontroller är borta…

Det måste få ett stopp på dessa nedskärningar på kvinnors sjukdomar!

Comments RSS

Kommentera gärna

Snabbknappar:

Kommenterar du för första gången här så måste kommentaren godkännas innan den visas på sidan.

css.php