Sep 19 lör 2015

Lag på cykelhjälm för alla?

Lagar och förordningar behövs för att skydda samhällsmedborgare från diverse våldshändelser med mera. Men ibland går det till överdrift med lagar och förordningar. Varje lag som införs, tar också bort den enskilde individens personliga ansvar för en eventuell händelse.

Det finns t.ex lag på att barn och ungdomar under 15 år, måste bära cykelhjälm. Vad som händer med de som inte bär cykelhjälm om polisen överhuvudtaget prioriterar dessa cyklister, det vet jag inte. Vi som är föräldrar är väl medvetna om att våra ungdomar gärna tar av hjälmen så snart de är utanför synhåll från oss föräldrar – i tron om att det är för vår skull de skall ha den och inte sin egen skull. Därvid är det vi föräldrar som måste ta ansvar att förklara på ett bra sätt varför hjälmen skall vara på. Inte bara hänvisa till att lagen är sådan. Berätta om risker och skador, skador som kan vara för all framtid. Skador som kan vara så svåra att de blir liggande som kolli resten av livet om hjälmen inte är på vid en eventuell olycka. Det behöver inte vara en krock med bil, det räcker med att man som cyklist tappar balansen och ramlar med cykeln och slår huvudet i t.ex trottoarkanten.

Men eftersom det finns så många vuxna, inklusive ungdomar över 15 år, som inte använder hjälm, så diskuteras det lite nu och då huruvida man skall införa en lag för alla att använda cykelhjälm.

Jag är emot detta lagstiftande. Varför? Jo, för det innebär att de vuxna slipper ifrån sitt eget ansvar gällande sin säkerhet (det samma tycker jag om bilbälteslagen: varför inte låta var och en ta eget ansvar för sin säkerhet?) Om varje vuxne inte har intresse av att skydda sig själva från skador vid eventuell olycka, varför lagstifta om det? Det vore bättre att det ligger i försäkringen man tar: Om man vid t.ex cykling inte bär cykelhjälm, gäller inte försäkringen för personskada, sjukhusvistelse, sjukskrivning med mera (eller vid bilkörning/som passagerare inte använder bilbälte, gäller inte försäkringen för bil- och personskador)

Svårare än så behöver det inte vara för att få folk att ta ansvar.

En kommentar till “Lag på cykelhjälm för alla?”

  1. Mia Windows XP Mozilla Firefox 18.0 skrev den 20 Sep 2015 @ 07:51

    Jo fast om man inte har några lagar alls skulle ju det kunna utnyttjas av arbetsgivare som inte vill ta ansvar för säkerheten och arbetsmiljön. Vi skulle få massvis med arbetsskador vilket skulle kosta samhället mycket pengar. Och sen skulle det finnas föräldrar som inte bältade sina barn i bilen och då om inte försäkringen gäller drabbar det ju barnet i fösta hand som inte har haft ansvarsfulla föräldrar. Därför tycker jag att cykelhjälmslagen måste omfatta alla vuxna också. Lagen skulle kunna vara ett bra stöd till alla föräldrar som diskuterar cykelhjälm med sina tonåringar.

    Tack för Dina tankar, Mia. Jag förstår hur Du resonerar och har tänkt dem själv. Det handlade förvisso inte om att inte ha några lagar alls, för det måste vi ha. Men så självklara sakar som säkerhet i privatlivet, borde varje enskild vuxen få besluta om själva. Det kanske finns oaktsamma föräldrar som inte skulle bälta sina barn i bilen eller lära dem använda cykelhjälm, så säg att vi har lagar för att barn under 18 år skall vara bältade och bära hjälm. När det gäller t.ex bilbälte, hör jag ofta vuxna att de ”måste ta på bältet” för att slippa böter – de har självklart inte förstått vitsen med bälte; säkerhet. Samma med hjälm; ”jag ser så dum ut i hjälm”.

    Det jag vill belysa är att för varje lag vi stiftar, fråntar vi den enskildes egna personliga ansvar och när vi slipper ansvar för egen maskin, har vi då inte till slut en nyans av diktatur där vi inte behöver ta eget ansvar och vart skall det sluta? Därav mina tankar kring att i vissa saker, så som bilbälte och cykelhjälm, kunde det ligga på försäkringsbolagen att ha i sina avtal med kunder att ”om bälte/cykelhjälm inte användes vid olyckstillfället, gäller inte försäkringen” och att varje enskild person som inte varit bältad/hjälmad, få betala sina sjukvårdskostnader på egen hand? Det måste gå att få till att människor tar eget ansvar utan lagar. Ju mer kostsamt det blir, desto mer villig är folk att skydda sig. Det är vad jag vill ha fram. Men lagar, det måste vi ha. Frågan är bara vilka lagar som är nödvändiga, egentligen.

Comments RSS

Kommentera gärna

Snabbknappar:

Kommenterar du för första gången här så måste kommentaren godkännas innan den visas på sidan.

css.php