Jan 20 tis 2015

Att ge eller inte ge bistånd till fattigare länder

Att vi skall hjälpa varandra, det är en självklarhet. Först och främst skall vi se om vårt eget hus och därefter ge av vårt överflöd – och vad överflöd kan vara är ju lite olika. Det kan vara ett mål mat till en vän som har det svårt, det kan vara kläder vi inte längre vill ha/vuxit ifrån på ett eller annat sätt. Det kan vara praktiskt hjälp så att hjälpa till att snickra, sy, städa men också kanske att ge en slant om vi ändå klarar oss och inte behöver svälta.

Sverige ger miljoner.. ja, kanske miljarder i bistånd varje år till olika organisationer. Hur mycket och till vilka, vet jag inte. Men att Sverige skänker pengar till SIDA, det vet vi. SIDA säger: ”

Svenskt bistånd medverkar till att minska fattigdomen i världen. Vårt stöd bidrar till fattiga länders ekonomiska och politiska utveckling. Det stärker deras demokrati och skapar förutsättningar för dem att själva minska fattigdomen.

Målet för svenskt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.”

Vi är alla med och betalar för detta bistånd genom våra skattepengar.

Aftonbladet avslöjar idag att SIDA använder stora delar av pengarna till att köpa radiostationer – i Georgien!

Talkshowens syfte är att stötta politiker! ”Att stötta valkampanjerna för politiker som handplockats av amerikanska organisationer.

– Det hjälpte mig jättemycket, säger Eka, som valdes in i parlamentet i regionen där en oljeledning just ska utvidgas”

Detta är våra skattemedel. Det är pengar som är avsatta för minska fattigdomen, enligt SIDAs egna ord.

Detta är bara en liten del av vad Sverige skänker till ”fattiga länder”, pengar som Du och jag skänker vilket vi vill eller inte.

Medan detta slöseri med pengar pågår, så drar Sverige själv in på resurser inom sjukvård/omsorg, sjuka och arbetslösa blir utförsäkrade och socialbidragen skärps och man har allt mer svårt att få hjälp när man inte längre får sin a-kassa eller sjukersättning. Vi får allt fler uteliggare för att sjuka och arbetslösa inte längre får hjälp. Pensionärer får allt lägre inkomst, trots att de betalat sin skatt i alla år.

Självklart skall vi hjälpa människor i nöd men skall det vara på bekostnad av oss själva? Vem ger hellre mat till sin grannes barn men låter sina egna svälta?

Bortsett från organisationsbistånden, så går extremt mycket pengar också till våra flyktingar. Enligt Migrationsverket är de utökade finansieringsbehoven för asyl och migration 48 miljarder kronor sammanlagt för i år och de kommande fyra åren. 48 miljarder utöver redan budgeterade belopp, alltså.”

Av dessa 48 miljarder borde väldigt många miljarder gå till svensk sjukvård, skola, omsorg (barn och äldre) arbetslöshet, sjukskrivna (där många är sjukskrivna för att de jobbar inom sjukvård och omsorg och bränner ut sig för att Sverige sparar på resurser/drar in på personal) pensionerna med mera. Självklart skall vi hjälpa människor i nöd men skall det vara till priset av oss själva? Vi har råd att hjälpa de som har det svårt men vi kan inte utarma oss själva för detta ändamål. Sverige kan dra ner på bistånd och sätta lite gränser men samtidigt hjälpa. Jag har svårt att tro att vi som bor i Sverige, oavsett vart vi kommer ifrån, anser att det är rätt att vi skall ha långa köer till sjukvårdande behandlingar, inte får vara sjukskrivna när vi är sjuka, inte få vara arbetslösa när Sverige stänger möjligheten till arbete, att pensionärer inte skall få pension så de klarar sig efter ett liv i arbetets tecken.. bara för att andra behöver hjälp också. Men visst skall vi hjälpa, men inte på bekostnad av vår egen hälsa. För hur skall vi kunna hjälpa andra, om vi själva står och svälter, är sjuka och inte har resurser att just hjälpa?

Då måste vi själva begära bistånd en vacker dag och vilka hjälper oss då?

Ingen…

Trackback URI | Comments RSS

Kommentera gärna

Snabbknappar:

Kommenterar du för första gången här så måste kommentaren godkännas innan den visas på sidan.

css.php