Okt 28 tis 2014

Dagens tanke

06:00 i kategorin Dagens tanke

”Jag har inte behov av någon annan tro än tron på människorna.” Pearl S. Buck

Vi är skyldiga att visa respekt för varandra. Man kan inte begära att man skall bli bemött med respekt om man inte själv hyser respekt för sina medmänniskor. Att respektera sin medmänniska, det är inte bara att respektera hennes ägodelar och personliga tillhörigheter, utan även hennes personlighet och rätt att framföra sina åsikter. Ömsesidig respekt är ett sätt att samarbeta.

Vi kan försöka tänka oss en ubåt, där besättningen varken respekterar varandras ägodelar eller förmåga att klara av jobbet. Den ubåten skulle snart sluta att fungera, eftersom det skulle utbryta kaos ombord. I familjen lever vi lika tätt inpå varandra som besättningen på en ubåt. Ömsesidig respekt hör till det som kan förhindra att det utbryter kaos. När vi har lärt oss att respektera vår medmänniskas ägodelar, begåvning och personlighet, inser vi snart hur värdefull varje enskild medlem av besättningen är.

Hur kan jag visa att jag hyser respekt för min omgivning idag?

Trackback URI | Comments RSS

Kommentera gärna

Snabbknappar:

Kommenterar du för första gången här så måste kommentaren godkännas innan den visas på sidan.

css.php