Okt 10 fre 2014

Vissa läkare borde aldrig fått bli just det – läkare

Som bekant är, har vi en del läkare i landet som av olika skäl aldrig skulle få bli just det – läkare. En del läkare är nonchalanta, tar inte sina patienter på allvar, lyssnar inte, gör inte nödvändiga undersökningar för att hjälpa patienten.

Det finns läkare som inte heller kan språket på ett tillfredsställande sätt och sådana har jag råkat ut för. Jag har fått brevsvar hem där det varit nästintill omöjligt att tyda provsvaren för att läkaren inte kan svenska. Visserligen klarade jag av att tyda det i och med mina egna kunskaper inom sjukvårdens stormar av knepiga termer, men alla har inte samma kunskap!

Nästintill varje dag kan vi läsa om läkare som helt enkelt struntar i att göra det de är där för att göra och patienter blir lidande eller ännu värre; de dör helt i onödan!

Att läkare som varit dömda för våldsbrott, vilket det handlar om misshandel, våldtäkt eller andra våldshandlingar, läkare som har dömts för missbruksrelaterade handlingar så som rattfylla, drograttfylla med mera borde inte överhuvudtaget få ha kvar sina anställningar och legitimationer! Men så är det. Tyvärr.

P1-dokumentär har hittat över 50 läkare med olika former av grova brott i sitt bagage, som ändå får arbeta kvar. Det har framkommit att domstolarna, som skall vidarebefordra den informationen till IVO Inspektionen för vård och omsorg, inte har gjort det. Något som i sig är en lagbrott! Till IVO kan man vända sig om man anser sig vara felbehandlat av sjukvården! Gör alltid en anmälan om Du känner det så! Vi måste få bort de oseriösa från sjukvården! Vi måste våga ställa krav på BRA och SERIÖSA och pålitliga läkare och annan vårdpersonal!

Det gör att vi har minst 50 läkare ute på våra sjukinstanser som inte borde vara där. Hur stort är mörkertalet? Hur många läkare opererar påverkade av narkotiska preparat? Hur många är påverkade av alkohol? Hur många barnläkare är just det för möjligheten att titta på, känna och klämma på små barn för att de själva har ett sjukt behov av att tillfredsställa sig med barn? Hur många läkare finns det som tappar humöret och far ut i våldsamma verbala attacker mot både medarbetare och patienter? Hur många brottslingar till läkare har vi ute som inte borde ha sin legitimation?

Varför har inte domstolarna skött sitt så att vissa läkare aldrig fick sätta sina fötter på våra instanser för vård och omsorg?

Har läkarhögskolan rätt att få ut brottsregistret på de sökande till utbildningarna så de tidigt kan neka vissa att läsa till läkare? Kan vi stoppa dem redan där, så är det ett steg på vägen. Men å andra sidan, kanske någon säger, då läser de i Polen eller i annat land. Ja, det är väl sant. Men då får en potentiell arbetsgivare be om utdrag ur brottsregistret/belastningsregistret för att se om och var den sökande ställt till med eller inte. Det måste till varje pris bli svårare att få en tjänst som läkare! De läkare som inte gör sitt arbete på ett korrekt sätt, drabbar också de seriösa och bra läkarna.

Vissa läkare borde aldrig få vara just det – läkare.

Trackback URI | Comments RSS

Kommentera gärna

Snabbknappar:

Kommenterar du för första gången här så måste kommentaren godkännas innan den visas på sidan.

css.php