Sep 15 mån 2014

Att inte få eller hinna rösta

Varje år vi går till politiskt val, är det många med rätten att delta som av olika anledningar inte är delaktiga i denna demokratiska möjlighet att försöka påverka. Det kan bero på att man inte tycker det spelar roll vilket parti som sitter och styr. Det blir ändå inte som de lovat och som man tänkt sig. Det kan bero på religiösa eller andra orsaker.

Men vad många inte vet – inte ens de som är/varit gifta med politiker – är att en icke utnyttjad rösträtt, läggs automatiskt i det vinnande partiets urna. Därför är det av vikt att i alla fall lägga en blankröst eller skriva ett fiktivt parti eller namn på en blank valblankett: Kalle Anka, Joakim von Anka, Stålmannen, Betty Boop… ja, det är bara att välja. Då räknas i alla fall rösterna och går inte till det vinnande partiet, oavsett vilket parti som vinner.

Men så har vi en stor del medborgare som inte har en chans att lägga sin röst: Alla som sitter på boenden och är dementa eller av andra orsaker inte har möjlighet att säga sitt! De kan vara svårt handikappade och inte har en möjlighet att ge uttryck för vad de tycker. De kan inte ens lägga en blank röst.

Eller alla som akut hamnat på sjukhus. Vi har haft förtidsröstningslokal i vår entré och det har varit bra. Många patienter har haft möjlighet – och har fått hjälp av anhöriga och i viss mån personal – att ta sig ner till lokalen för att lägga sin röst. Men alla patienter har inte haft anhöriga som kunnat komma med röstkort och ID-handling, vissa patienter har inte ens anhöriga.

I lördags var det en patient som fick hjälp ner för att lägga sin röst. Dock hade vallokalen packats ihop och stängt ner och patienten hade inte en chans att få lägga sin röst. Problemet var bara att man inte ställde upp vallokalen igår, på stora dagen och sista möjligheten för att lägga sin röst. Det borde finnas möjlighet att rösta sista dagen, även på ett sjukhus. Tänk så många som ville fundera in i det sista, men som av olika anledningar hamnade på ett sjukhus och helt utan möjlighet att lägga sin röst för att det inte fanns röstlokal på lasarettet. Alla deras röstar går då kanske till ett parti de inte ville.

Hur rätt är det?

Oavsett vad jag anser om politiker och deras partier och klubbar för inbördes beundran, så anser jag i sann demokratisk anda, att alla skall ges möjlighet att rösta även sista dagen, om så på ett sjukhus.

Å andra sidan borde alla röster som inte nyttjas, kasseras och inte räknas. Det är inte demokratiskt rätt att alla svårt sjuka som inte kan ge uttryck för sina önskningar, på så sätt tvingas till ett parti som de kanske inte vill ha. Jag vet inte hur många som inte kan, inte hinner eller inte bryr sig att lägga sin röst men det kan handla om tiotusentals varje valår. Är det rätt att det vinnande partiet får alla dessa tysta röster, röster som aldrig blir hörda av olika skäl?

De som inte av olika orsaker vill delge sin röst till något parti, bör i alla fall lägga en blank röst och för säkerhets skull skriva ett fiktivt parti på rösten. Då tillfaller den rösten inget politiskt parti. DET är i alla fall allas skyldighet, de som kan och har möjlighet att lägga sin röst.

Trackback URI | Comments RSS

Kommentera gärna

Snabbknappar:

Kommenterar du för första gången här så måste kommentaren godkännas innan den visas på sidan.

css.php