Sep 09 tis 2014

Ergonomi

Ergonomi betyder läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar.

Idag hade vi utbildning i just ergonomi – eller för våran del; flytteknik. Vi måste flytta patienter rätt ofta, ja, flera gånger om dagen. Många har svårt att göra stora eller små förflyttningar själva. Det är allt i från att göra en lite förflyttning i sängen, som att rulla över från rygg till sidan eller tvärsom. Det kan vara att komma upp i sittande ställning eller från sittande till stående… eller åt andra hållet: ner i sittande till liggande.

Det är inte bara en gång vi har haft dessa utbildningstimmar men ack, vad de är bra påminnelsetimmar. Det är så lätt att alltid göra på fel sätt för patienten men också för våra kroppar. Visserligen försöker jag varje dag att tänka på hur jag gör för att på bästa sätt hjälpa en patient i förflyttningsmomentet. Men hur ofta står jag inte där och använder armarna mer än knän och lår?

En kollega från en annan avdelning visade ännu ett sätt att hjälpa en patient från liggande till sittande. Vi testade det och det var lite WOW!-upplevelse i den tekniken. Lite ”men-varför-har-jag-inte-tänkt-på-det-själv”-upplevelse?

Det är alltid nyttigt att få testa vara patient och inte vara så rörlig (eller inte alls medgörlig 8) ) och med små medel ändå få den hjälp som behövs. Vi borde ha dessa förflyttningstekniska timmar lite oftare så vi inte glömmer – men å andra sidan om vi praktiserade det varje dag, så behövs ju inte de där extra utbildningstimmarna.

Hur är det på Din arbetsplats? Har ni behov av utbildning i ergonomi, oavsett vilken typ av arbete Du än har?

Trackback URI | Comments RSS

Kommentera gärna

Snabbknappar:

Kommenterar du för första gången här så måste kommentaren godkännas innan den visas på sidan.

css.php