Sep 06 lör 2014

Nonchalanta läkare

Det skulle vara lättare att dra in legitimationen för och sparka läkare som visar stor nonchalans. Då kanske det skulle bli bättre kvalité på den svenska läkarkåren igen.

Vi kan läsa nästan varje vecka om läkare som nonchalerar sina kunder/patienter, en nonchalans som kan leda till onödigt lidande, sjukdomar som får sprida sig och leda till död eller ren nonchalans vad gäller att utföra undersökningar som kan rädda liv.

Nu har det hänt igen. En kvinna gick till vårdcentralen då hon var ovanligt trött. Första läkaren la upp fötterna på bordet och menade på att hon hade en virusinfektion utan att undersöka henne. Vid nästa besök, då kvinnan inte blev bättre, menade nästa läkare att hon bara var ute efter en sjukskrivning.

När kvinnan fick ont i halsen och under tungan, tittade hon sig under tungan och fann hudförändringar! Det visade sig senare vara en lång gången och aggressiv form av cancer och en stor process började för att häva cancern. Kvinnan är i dag frisk och en anmälan är gjort till IVO – Inspektion för vård och omsorg – och den första läkaren är kritiserad. Den andre borde också bli det och båda borde bli av med sina legitimationer och bli utan arbete.

Vårdcentralens medicinskt ledningsansvarige, Jenni Fryxell skriver i sitt svar till IVO: ”Vid undersökningen framkom inte några undersökningsfynd som talade för annan orsak än virusinfektion. Det fanns inte heller några tidigare journalanteckningar som kunde ge misstanke om att det skulle röra sig om något annat”.

Vilken undersökning framkom det inte några fynd? Undersökningen som inte gjordes? Att det inte fanns några tidigare journalanteckningar som kunde ge misstanke om att det skulle röra sig om något annat än virussjukdom, kan ju bero på att 1) kvinnan sökte när hon kände att tröttheten blev henne övermäktig 2) eftersom hon inte sökt för sina problem innan de uppstod, så fanns ju av den anledningen inga tidigare anteckningar! Hur korkad får en ”medicinsk ledgningsansvarig” vara? Hur kan man överhuvudtaget ha anställd så inkompetent personal?

Detta är något jag upplevt själv på min egen vårdcentral: läkare som dels inte kunnat det svenska språket på ett sådant sätt att de förstått vad jag sagt och själva inte kunnat göra sig förstådda inför mig som patient. Båda är kvar än idag och den ene är numer också chef för vårdcentralen! De har båda ”missat” dokumentation kring vad jag sagt jag sökt för och den läkare jag har idag, tycker det är konstigt att jag säger mig ha påtalat vissa smärtor innan till tidigare läkare för ”det finns inte dokumenterat”. Den ene läkare skrev dessutom ett brevutlåtande till mig efter en undersökning med provtagning, som jag inte kunde tyda. Det är den läkare som idag är chef där! Det brevet anmälde jag till den dåvarande chefen och gjorde mycket klart och tydligt för densamme hur viktigt det var att jag som patient fick brev som gick att tyda. Nästa brev från samma läkare, kom via sekreterare eller annan kunnig i det svenska språket.

Det är en stor skam för den svenska läkarkåren att dessa fullständigt odugliga läkare får lov att finnas inom sjukvården. Som den här kvinnan i artikeln behandlats, skall ingen behöva behandlas! Det blev ett onödigt lidande för henne helt i onödan!

Det borde bli lättare att dra in legitimationer för läkare och ännu lättare att ge dem sparken med urusla betyg. Sverige behöver inte läkare som är fullständigt odugliga!

Trackback URI | Comments RSS

Kommentera gärna

Snabbknappar:

Kommenterar du för första gången här så måste kommentaren godkännas innan den visas på sidan.

css.php