Aug 28 tor 2014

Liseberg vs Västlänken

Jag fortsätter lite på spåret Västlänken. Det är ett projekt som kostar mer än det smakar och man kan inte heller denna gången hålla budget.

En annan sak som varit uppe på diskussion i samband med Västlänken, är huruvida Liseberg kommer att skonas eller inte. Bunden har varit både positiva och negativa; Nej, Liseberg kommer inte behöva rivas och Jo, man måste riva en del av Liseberg.

Nu står det klart: Till alla som tycker det är värt att bygga västlänken, hoppas ni är nöjda med att man kommer att behöva riva vissa delar av Liseberg och viss personal blir utan arbete på nöjesfältet under tiden. Har vi inte arbetslöshet så det räcker, redan?

Visserligen talar man om att återuppbygga de byggnader man måste riva för Västlänkens väl och ve, men om det tror jag vad jag vill. Liseberg är en stor del av Göteborgs kultur och historia, Liseberg är en verksamhet som inte bara drar in skattemedel till staden utan skapar glädje och lycka för många och ger arbetstillfällen!

Så när ni sitter där på er fina pendel för att slippa gå de där extra 150 meterna som ni idag går, tänk på att det är på bekostnad av Göteborgs stolthet som drar folk från när och fjärran: Liseberg!

Trackback URI | Comments RSS

Kommentera gärna

Snabbknappar:

Kommenterar du för första gången här så måste kommentaren godkännas innan den visas på sidan.

css.php