Aug 05 tis 2014

Det är skillnad på barnmisshandel och barnmisshandel

Vi har idag ett samhälle som nästan hindrar oss föräldrar att fostra våra barn. Vi får knappt ta dem i armen för att markera att ett visst beteende är nog. Ibland måste vi få ta tag i barnen när de agerar på ett sätt som kan skada dem eller andra. Men idag kallas det mesta ”misshandel”. Nu menar jag inte att det är okej att fostra barnen med våld men vi måste få rya till dem ibland, vi måste få vara mänskliga föräldrar som tappar humöret och höja rösten åt dem ibland. Vi måste få ta tag i våra barn och vi måste få markera vart gränserna går.

Men inte… vissa ”psykologer” (troligtvis sådana som inte tålt bli tillsagda av sina föräldrar utan gjort det till en livslång ”skada” och freudianskt låtit det styra deras liv i stället för att vuxet se fostran för vad det varit; just fostran och vägledning till ett vuxet liv) intalar oss att vi förstör barnen om vi fostrar dem med alla former av känslor. Vi förstör barnen och skapar monster om vi på något vis agerar annorlunda än att smeka dem medhårs och låta barn få som de vill. Nu hårddrar jag det lite, men alla förnuftiga föräldrar vet vad jag menar.

Det finns dock en sak som förvånar mig inte lags under lagen om barnmisshandel och det är det där med graviditet, amning och rökning. Att en gravid kvinna utsätter sitt ofödda barn för tobak och nikotin, det anses om än inte helt okej så ändå relativt okej. Vissa barnmorskor hävdar att det är bättre att dra ner på rökningen än att sluta tvärt för man anser att barnet får abstinens av att mamman slutar röka!

Att som gravid – och senare som ammande – kvinna, alls utsätta sitt barn för sitt eget egoistiska behov av tobak, anser jag är stor grund för barnmisshandel. Dessa kvinnor lägger grunden för livslånga lungsjukdomar. Alla vet att rökning är skadligt och att de allra flesta KOL-patienter är eller har varit rökare. Det gäller många typer av lungsjukdomar. Hur kan det vara okej att utsätta sina små barn för det men det är inte okej att höja rösten åt dem utan att kallas barnmisshandlare och eventuellt utsättas för utredning därom? Hur kan det vara okej att i sitt eget behov av tobak, utsätta sitt barn för kvävningsdöden, som KOL är? I mitt arbete med KOL-patienter, ser jag deras kamp om luft, deras kamp undan ångest och panik… jag ser deras dödskamp när de kvävs till döds.

Hur kan det vara tillåtet att röka i närheten av barn? Jag ser inte bara gravida kvinnor röka, kvinnor som sitter och tar ett bloss medan den lilla babyn ligger i knät i väntan på att få ammas…. jag ser också kvinnor med barnvagn gå med en cig eller som för en månad sedan.. en mamma på badplatsen som lekte i vattnet med sitt lilla barn samtidigt som hon sög på en cigarett, som hon sedan kastade in på strandkanten där hennes lilla hund sprang och lekte.

Hur kan det inte vara tillåtet att ta barnet i armen i fostrande syfte utan att det kallas barnmisshandel men det är fullständigt okej att röka som gravid och ammande och därmed skapa ett livslångt sjukdomstillfälle för sitt barn? Astma, allergi, överkänslighet, luftvägs- och lungsjukdomar är något av vad barn till rökande mammor riskerar att drabbas av. Hur är det att se till sitt barns bästa?

Ett svar jag fick en gång från en person som arbetar med föräldrar på olika sätt var att ”man får ju hoppas att föräldrar ser till barnets bästa” när rökning kom på tal. Man får ju hoppas… Men hallå! Uppenbarligen ser vissa föräldrar inte till sitt barns bästa och vad gör de som ansvarar för att barns bästa skall tillgodoses när föräldrar inte gör det? De låter det vara så… de tillåter att föräldrar utsätter sina barn för dessa livslånga problem som kan uppstå. Är det att se till sitt barns bästa?

Jag vet att ”rökning” i samma mening som ”gravid kvinna” är väldigt känsligt. Gravida kvinnor känner sig påhoppade, kränkta och diskriminerade för att omvärlden ens har mage att påtala vad de utsätter sina barn för. Men hur påhoppade och kränkta och diskriminerade borde inte deras barn känna sig, som tvingas röka innan de kan fatta egna beslut i frågan? ”Det är inte lätt sluta röka” säger många… och så är det kanske. Men varje ansvarsfull förälder/blivande förälder ger sig fasen på att sluta röka för sitt barns bästa och hälsa! Varje ansvarsfull kvinna som har för avsikt att bli gravid, slutar röka långt innan hon sätter planen i verket att bli befruktad för att minska risken för skador på sitt barn.

Självklart gäller det fäder också, blivande fäder. Även fäders rökning påverkar barnet. Det spelar ingen roll om ni går ut på balkongen, altanen eller är ute och går med barnet intill er. Barnet drabbas också av rökningen.

När barnet en gång drabbas av nikotinrelaterade sjukdomar; hur förklarar Du för Ditt barn att det var viktigare för Dig att röka än att se till barnets bästa och hälsa? Hur förklarar Du för Ditt barn att inte ens barnets tillkomst var motiv nog att sluta röka? Hur kränkt känner sig inte barnet när de förstår att cigaretterna var och är viktigare än barnet självt?

När Du själv som förälder drabbas av lungcancer för att Du rökt och Ditt barn är fortfarande ungt nog att behöva Dig… hur förklarar Du att det var viktigare för Dig att riskera att drabbas av just lungcancer än att finnas till för Ditt barn och eventuellt kommande barnbarn?

En kvinna jag en gång kände, beklagade sig över att hennes då lilla dotter inte ville ge sin mamma godnatt-puss just på grund av att mamman luktade tobak. Slutade mamman röka? Ja, men först när hon senare dog i just lungcancer och lämnade sin då förvisso vuxna dotter, men en dotter som visste att hon aldrig varit den viktigaste personen på jorden för sin mamma.

Hur kan det vara okej att röka under graviditet och amning men det är inte okej att ta tag i sina barn för att markera och fostra? Hur kan det komma sig att det är skillnad på barnmisshandel och barnmisshandel? Ingen rökande förälder kan komma med ”försvaret” och förklaringen att de inte visste att det var farligt att röka – för det vet alla idag!

När jag ser rökande föräldrar, ser jag ansvarslösa föräldrar. Måhända de är så rara och goda som aldrig någon annan, de är kanske ömsinta och varmhjärtade och leder sina barn väl i livet – men de utsätter fortfarande sina barn för risken för livslånga skador och därmed är de inga ansvarsfulla föräldrar.

Alla rökande föräldrar; ni borde arbeta på en avdelning där människor med KOL vårdas om och om igen… ni borde få vara en del av deras vardag av ångest, kamp efter luft och kvävning till döds.. då kanske ni ser vad ni ger era barn!

Om Du daskar Ditt barn på fingrarna en gång, så glöms det snart bort av barnet – men ett barn som måste ta mediciner hela livet för astma, allergier och sedan drabbas av andra tobaksrelaterade sjukdomar trots att de kanske själva aldrig varit rökare mer än det Du som gravid och ammande mamma tvingat på dem… så är det bestående.

Så varför är det skillnad på barnmisshandel och barnmisshandel?

Trackback URI | Comments RSS

Kommentera gärna

Snabbknappar:

Kommenterar du för första gången här så måste kommentaren godkännas innan den visas på sidan.

css.php