Jun 09 mån 2014

Dagens tanke

”Vi känner ej vår rätta längd
förrän vi ombeds att resa oss
om vi är skapta som vi skall
når vi ända upp i skyn.”
Emily Dickinson

Alla förmår vi åstadkomma betydligt mer än vi tror. Men det är under de svåra tiderna som vi upptäcker vår styrka, och det är då vi inser att en högre makt har skänkt oss förmågan att åstadkomma det vi inte trodde oss mäktiga. Vad vi än kallar denna högra kraft, så finns den där när vi behöver den.

För att klara av det som verkar omöjligt behöver vi bara be om den hjälp vi tror att vi behöver. Och vi kan också gå till oss själva och uppbåda vår inre styrka inför uppgiften. Hur skulle vi kunna misslyckas, när vi har så stora möjligheter? Och när den svåra uppgiften är löst, kan vi se tillbaka och veta med oss att vi har växt. Ja, vi har nått ända upp i skyn.

Hur kan jag bära mig åt när jag står inför en svår uppgift?

Trackback URI | Comments RSS

Kommentera gärna

Snabbknappar:

Kommenterar du för första gången här så måste kommentaren godkännas innan den visas på sidan.

css.php