Maj 28 ons 2014

Att som läkare ha usel anatomikoll är inte okej

Som läkare bör man ha extremt bra anatomikoll. Allra bäst koll bör man ju ändå kunna ha på sådana saker vi alla känner till i vuxen ålder – eller bör känna till: Skillnaden på vart anus sitter i förhållande till slidan.

En ung kvinna skulle på gynekologisk kontroll av en anledning och den kvinnliga läkaren börjar sin undersökning. Den unga patienten fick ont och då visade det sig att läkaren var med sina instrument i anus och inte i slidan!

Förklaringen som patienten fått är att läkaren uppenbarligen fått en black out! Det är inte en försvarbar förklaring.

Patienten har gjort en anmälan till IVO – Inspektionen för vård och omsorg – dit alla som felbehandlats – har anhöriga som felbehandlats – kan vända sig. Det är bra att instansen finns även om de inte alltid vidtar de åtgärder man anser borde vidtas. Men det blir i alla fall en prövning.

Som ett P.S vill jag bara säga till alla som inte känner till det; Om man blir felbehandlad eller har en anhörig som felbehandlas, har alla rätt att vända sig till IVO för en anmälan och analysering av händelsen. Varje läkare som är medveten om att en felbehandling skett; orsakad av just den läkaren eller en kollega oavsett yrkeskategori, finns det en lag på att Lex Maria-anmälan skall skrivas. Om läkare eller dennes chef nekar göra en sådan anmälan, är det ett lagbrott.

”Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska

hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
vårdgivaren har en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg.”

Trackback URI | Comments RSS

Kommentera gärna

Snabbknappar:

Kommenterar du för första gången här så måste kommentaren godkännas innan den visas på sidan.

css.php