Maj 26 mån 2014

Dagens tanke

”En ek och en vasstrå tvistade om vem som var starkast. När vinden tog i, undgick vasstrå att bli uppryckt, därför att det böjde sig för vinden. Men eken, som inte vek sig, blev upptryckt med rötterna.” Aisopos

Liksom vasstrået och eken äger var och en av oss någon egenskap som på samma gång är vår största svaghet och vår största styrka. Vasstråets böjlighet, som gör att det överlever, kan tyckas vara en svaghet.

Somliga kan se båda sidorna i en dispyt och är duktiga lagspelare, rättvisa som domare och medkännande som vänner. Men liksom vasstrået, som alltid böjer sig för andras behov och vilja, kanske de inte vet vad de själva vill eller hurdana är.

Vi kanske tror oss vara lika starka och motståndskraftiga som eken, tror att vi har lika lätt att övervinna svårigheter. Men vi kanske inte har lärt oss att acceptera våra egna svagheter.

Det är klokt att komma ihåg att vad som avgör om en egenskap är en styrka eller en svaghet, är hur vi utnyttjar den. Man kan utnyttja sin styrka till att stå emot prövningar, eller också kan man utnyttja den till att ge efter.

Vad är min starkaste och min svagaste egenskap?

Trackback URI | Comments RSS

Kommentera gärna

Snabbknappar:

Kommenterar du för första gången här så måste kommentaren godkännas innan den visas på sidan.

css.php