Maj 14 ons 2014

Ett hot mot demokratin

Det är valtider och alla politiska partier är ute och valfiskar röster. Att få delta i ett val, att få framföra sin åsikt i dessa debatter ingår i det demokratiska samhället.

Men det gäller inte alla. (SD) råkar alltid ut för missnöjesfolket och tycka vad man vill om deras politik, så har de ändå rätten i sann demokratisk anda att vara en del av det samhälle som har röstat fram dem till den ställning de har idag. De har rätten, precis som (S) (FP) och andra politiska partier att säga sitt.

En rektor stödjer sina skolelever att gå till Götaplatsen för att visa sitt missnöje mot (SD). Eleverna till och med skolkade för att göra detta!

Hur kan en rektor stödja sina elever i att skolka? Hur kan en rektor stödja sina elever att hota demokratin som vi själva valt? Hur kan en rektor acceptera att eleverna går till ett valtal de är emot att de får framföra sina åsikter? Om man nu inte vill stödja ett parti, då går man väl inte dit? Dessa elever hade dessvärre hamnat mitt i de våldsamma demonstrationerna mot (SD)s valtal vilket är tragiskt, både att ungdomarna hamnade mitt i det och att det fick förekomma motdemonstration mot (SD)s valtal. För som sagt, tycka vad man vill om (SD)s politiska åsikter, så har de enligt den svenska demokratin rätt att säga sitt.

Skulle skolans rektor tycka det vore okej att eleverna skolkade för att de inte gillade (M)s politik? Eller (MP)s? Jag tror inte det. Då skulle de snällt få sitta kvar i skolan och kanske på sin höjd föra en diskussion med sina lärare.

En av eleverna säger; ”Alla har rätt att säga sitt budskap, men SD har så många forum som de kan uttrycka sig i och när de kommer till en allmän plats så har vi rätten att visa vårt missnöje på ett fredligt sätt också” Men hallå! Alla partier har väl många forum att få ut sitt budskap på? Då borde väl alla partier hålla sig där då?

Själv anser jag att alla politiker och deras partier bara är ute efter en sak; makt och att sko sig själva. Det finns inte ett parti som verkligen genomför det som är bra för alla. Alla partier fortsätter sparka och slå på de som redan ligger och lär varken av egna eller andra politikers misstag i samhällsfrågorna. Med andra ord står jag inte på något partis sida. Men att hota demokratin genom att störa ordningen när ett särskilt parti står på barrikaden för att med den demokratiska rätten föra sin talan – precis som alla andra partier får – då blir jag förbannad! Oavsett vad politiken står för. Jag hoppas att alla de som går ut till motdemonstration, fredligt eller inte, verkligen har läst igenom ALLA partiers program och idéer och låter bli att läsa medias vinklade åsikter om vad vilka partier står för, så de verkligen vet vad de demonstrerar emot.

Gör man inte det, så är man verkligen ett hot mot det demokratiska samhället vi påstår vi vill ha. Vill vi inte ha det, får vi gå in och skapa en diktatur… och då har vi inga valmöjligheter.

Så till alla som går ut och demonstrerar mot ett parti de inte vill ha; ni är alla ett hot mot demokratin och skapar en orsak till diktatur i framtiden. Är det så ni vill ha det? Skulle jag samla ihop alla arbetare att störa ordningen är (M) håller tal, skulle ingen acceptera det utan genast kalla det ”störande av ordning” och ”hot mot de demokratiska lagarna” eller om jag skulle kasta en tårta på den svenska statsministern, då skull jag genast åka dit för hot och terrorism. Varför gäller inte de reglerna för alla?

Nej, låt alla få säga sitt, oavsett vad vi tycker om deras partipolitik. Hota inte demokratin. Jag vill inte tvingas in i ett diktatursamhälle för att det finns de som stör den ordning och hotar den demokrati vi har idag.

Dessutom borde rektorn som stöttade eleverna skämmas och fråntas sin tjänst! Han kan inte låta en skola lära ut demokrati samtidigt som han stöttar störande av den demokratiska ordningen! Å andra sidan har han och eleverna visat (SD) sitt stöd genom att alls engagera sig och gå dit.

Trackback URI | Comments RSS

Kommentera gärna

Snabbknappar:

Kommenterar du för första gången här så måste kommentaren godkännas innan den visas på sidan.

css.php